?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 11:48:34 Zamówienia publiczne / Postępowanie na zakup samochodu słuzbowego Jerzy Zarzycki Edycja artykułu
2019-01-18 11:40:29 Zamówienia publiczne / Postępowanie na zakup samochodu słuzbowego Jerzy Zarzycki Edycja artykułu
2019-01-18 11:38:03 Zamówienia publiczne / zapytanie cenowe na wykonanie ewidencji oraz przeglądów technicznych dróg gminnych na obszarze gminy Dobroszyce Marta Milczarczyk Publikacja artykułu
2019-01-18 11:30:51 Zamówienia publiczne / Postępowanie na zakup samochodu słuzbowego Jerzy Zarzycki Publikacja artykułu
2019-01-16 14:18:42 Sesje i Posiedzenia Rady / Sesje i Posiedzenia Rady Marek Adamaszek Edycja artykułu
2019-01-16 13:51:18 Sesje i Posiedzenia Rady / Sesje i Posiedzenia Rady Marek Adamaszek Edycja artykułu
2019-01-16 13:15:09 Sprzedaż nieruchomości / I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek nr 297/7, 297/8 i 297/5 w obrębie Strzelce Marek Adamaszek Edycja artykułu
2019-01-15 22:03:29 Sprzedaż nieruchomości / I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 458/18 o pow. 0,7950 ha położoną w obrębie Dobroszyce Marek Adamaszek Publikacja artykułu
2019-01-15 20:23:35 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / Zwrot podatku akcyzowego Monika Hołówka Edycja artykułu
2019-01-14 14:14:59 Skład Rady Gminy Dobroszyce / Skład Rady Gminy Dobroszyce Marek Adamaszek Edycja artykułu