?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-18 21:53:43 Wybory uzupełniające do Rady Gminy / Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 16 stycznia 2018 roku Marek Adamaszek Edycja artykułu
2018-01-18 15:21:49 Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Dobroszyce / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Dobroszyce Michał Kruszyk Edycja artykułu
2018-01-18 13:33:42 2018 / Obwieszczenie informujące o wezwaniu do przedłożenia dodatkowego kompletu dokumentów w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięzięcia pn. „Rozbudowa fermy trzody chlewnej położonej na działkach o nr ewid. gr. 5/2, 5/5, obręb Miodary, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie” Michał Kruszyk Publikacja artykułu
2018-01-18 13:31:25 2018 / Obwieszczenie informujące o wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji i wydłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięzięcia pn. „Rozbudowa fermy trzody chlewnej położonej na działkach o nr ewid. gr. 5/2, 5/5, obręb Miodary, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie” Michał Kruszyk Publikacja artykułu
2018-01-17 10:49:26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy / Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 16 stycznia 2018 roku Monika Hołówka Publikacja artykułu
2018-01-17 10:46:35 Wybory / Wybory Monika Hołówka Edycja artykułu
2018-01-17 10:44:51 Wybory / Wybory Monika Hołówka Edycja artykułu
2018-01-16 12:24:00 Zamówienia publiczne / Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach - I etap Marek Adamaszek Publikacja artykułu
2018-01-16 08:30:46 Sprzedaż nieruchomości / Działka nr 137/5 o pow. 0,1767 ha położona w obrębie Dobra objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00081506/2 bez obciążeń,2. Działka nr 137/6 o pow. 0, 1770 ha położona w obrębie dobra objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00081506/2 bez obciążeń. Marek Adamaszek Publikacja artykułu
2018-01-16 08:30:03 Sprzedaż nieruchomości / Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 297/7 o pow. 0,1079 ha, położona w obrębie Strzelce, posiada urządzoną księgą wieczystą Nr WR1E/00073573/3 bez obciążeń. Marek Adamaszek Publikacja artykułu