?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Dobroszyce.

2018-03-30 17:08:59
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 458/18 o pow. 0,7950 ha położoną w obrębie Dobroszyce

2019-01-15 22:03:29
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki niezabudowanej nr 491/61 o pow. 0,1709 ha położonej w obrębie Dobroszyce

2018-10-18 09:31:15
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek nr 297/7, 297/8 i 297/5 w obrębie Strzelce

2019-01-16 13:15:09
I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości na cele rolne w miejscowości Malerzów działka nr 191

2018-02-13 14:51:38
- działka nr 491/61 o pow.0,1709 ha położona w obrębie Dobroszyce objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00056696/6 bez obciążeń.

2017-02-10 14:44:32
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 29 sierpnia 2016 r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Dobroszyce

2016-08-30 12:49:05
Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 22 grudnia 2017 r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Dobroszyce

2017-12-22 17:50:35
Zarządzenie Nr 55 / 2016 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobroszyce

2017-01-04 14:45:41
Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobroszyce.

2016-09-29 20:42:43