?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie na zakup samochodu słuzbowego

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zakup samochodu słuzbowego

2019-01-18 11:48:34
zapytanie cenowe na wykonanie ewidencji oraz przeglądów technicznych dróg gminnych na obszarze gminy Dobroszyce

2019-01-18 11:38:03
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną"

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach - ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

2019-01-04 22:56:55
przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Malerzowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

2019-01-04 13:41:12
Odbiór odpadów komunalnych

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dobroszyce

2018-12-20 14:00:16
wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektów dofinansowanych z RPO WD 2014-2020

2018-12-04 13:59:27
dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy świetlicy w Łuczynie

2018-11-15 13:33:09
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:" Rozbudowa sieci wodociagowej w Nowosiedlicach"

Rozbudowa sieci wodociagowej w Nowosiedlicach

2018-11-09 19:07:31
dostawa i montaż wyposażenia placów rekreacyjnych przy świetlicach w Łuczynie i Sadkowie

2018-10-30 09:08:25
Ponowiony przetarg nieograniczony na: KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobroszycach

2018-10-25 13:59:06