?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek nr 297/7, 297/8 i 297/5 w obrębie Strzelce

2019-01-16 13:15:09
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 458/18 o pow. 0,7950 ha położoną w obrębie Dobroszyce

2019-01-15 22:03:29
Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobroszyce, przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 799/10 i działka nr 514/2 w miejscowości Dobroszyce.

2019-01-08 15:00:59
II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy 3 Maja, działka nr 697/3 w Dobroszycach.

2018-11-13 08:39:53
Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobroszyce, przeznaczonych do sprzedaży.

2018-11-09 19:13:13
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki niezabudowanej nr 491/61 o pow. 0,1709 ha położonej w obrębie Dobroszyce

2018-10-18 09:31:15
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy 3 Maja, działka nr 697/3 w Dobroszycach

2018-09-04 10:07:11
Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobroszyce, przeznaczonej do sprzedaży położonej, przy ulicy Lipowej w Dobroszycach

2018-08-22 17:45:38
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Lipowej, przeznaczonych pod zabudowę usługową, w granicach działek nr 491/60 i 491/62.

2018-08-07 09:21:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobroszyce położonej przy ulicy 3 Maja 20 w Dobroszycach- Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

2018-07-12 18:06:44
Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobroszyce.

2018-07-04 14:11:43
Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy 3 Maja, działka nr 697/3 w Dobroszycach

2018-06-26 10:56:22
II przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości na cele rolne w Siekierowicach

2018-06-08 18:51:13
IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 297/7 położonej w Strzelcach.

2018-06-07 15:36:07
III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 679/5 położonej w obrębie Strzelce.

2018-06-07 15:34:30
Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Dobroszyce, położonych przy ulicy Lipowej w Dobroszycach.

2018-06-07 14:47:20
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy 3 Maja, działka nr 697/3 w Dobroszycach

2018-05-22 16:48:59
II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w kompleksie przy ulicy Lipowej, przeznaczonej pod zabudowę usługową, działki nr 491/60, 491/61 i 491/62.

2018-04-23 11:12:21
II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 457/20 w Dobroszycach

2018-04-04 10:00:22
I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości na cele rolne w Siekierowicach

2018-04-04 09:31:52
Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Dobroszyce.

2018-03-30 17:08:59
arządzenie nr 34/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobroszyce.

2018-03-30 17:05:50
II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 679/5 o pow. 0,1059 ha położona w obrębie Strzelce, objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00068379/5 bez obciążeń.

2018-03-27 13:04:36
III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 297/7 o pow. 0,1079 ha, położonej w obrębie Strzelce.

2018-03-27 13:03:25
Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Dobroszyce

2018-03-13 10:11:20
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w kompleksie przy ulicy Lipowej, przeznaczonej pod zabudowę usługową, działki nr 491/60, 491/61 i 491/62.

2018-02-13 14:52:22
I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości na cele rolne w miejscowości Malerzów działka nr 191

2018-02-13 14:51:38
Działka nr 137/5 o pow. 0,1767 ha położona w obrębie Dobra objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00081506/2 bez obciążeń,2. Działka nr 137/6 o pow. 0, 1770 ha położona w obrębie dobra objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00081506/2 bez obciążeń.

2018-01-16 08:30:46
Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 297/7 o pow. 0,1079 ha, położona w obrębie Strzelce, posiada urządzoną księgą wieczystą Nr WR1E/00073573/3 bez obciążeń.

2018-01-16 08:30:03
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Dobroszyce

2018-01-12 17:24:11