?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy 3 Maja, działka nr 697/3 w Dobroszycach

2018-09-04 10:07:11
Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobroszyce, przeznaczonej do sprzedaży położonej, przy ulicy Lipowej w Dobroszycach

2018-08-22 17:45:38
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Lipowej, przeznaczonych pod zabudowę usługową, w granicach działek nr 491/60 i 491/62.

2018-08-07 09:21:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobroszyce położonej przy ulicy 3 Maja 20 w Dobroszycach- Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

2018-07-12 18:06:44
Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobroszyce.

2018-07-04 14:11:43
Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy 3 Maja, działka nr 697/3 w Dobroszycach

2018-06-26 10:56:22
II przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości na cele rolne w Siekierowicach

2018-06-08 18:51:13
IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 297/7 położonej w Strzelcach.

2018-06-07 15:36:07
III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 679/5 położonej w obrębie Strzelce.

2018-06-07 15:34:30
Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Dobroszyce, położonych przy ulicy Lipowej w Dobroszycach.

2018-06-07 14:47:20