?

Gminna Gospodarka Komunalna 

 

 

Gminna Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Oleśnicka 35

56-410 Dobroszyce

tel. (71) 736 06 53

e-mail: biuro@ggkdobroszyce.pl

 

NIP: 911-18-28-095

REGON: 932900647

 

Bank Spółdzielczy Oleśnica O/Dobroszyce:

 

Nr. Konta: 57 9584 1034 2004 0400 2226 0001

 

Biuro czynne:  8:00 - 16:00

Kasa czynna w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana uchwałą Rady Gminy Dobroszyce nr V-31/2003 z dnia 4 marca 2003 r. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000159576

Przedmiotem działalności spółki jest:

 

pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody

towarowy transport drogowy

wynajem pozostałych środków transportu lądowego

wynajem maszyn i urządzeń

badania i analizy techniczne

kierowanie w zakresie działalności społecznej

wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów

liniowych, budowa rozdzielczych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

 

 


Liczba odwiedzin : 4630
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2015-09-18 00:00:00
Czas publikacji: 2018-12-05 08:54:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak