?

Plan Kontroli, Sprawdzeń Zgodności Przetwarzania Danych Osobowych 

 

 

Plan sprawdzeń

01.01.2017 – 30.12.2017

 

Termin kontroli (sprawdzeń)

 

Zakres kontroli (sprawdzeń)

 

06.2017

Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych zbioru Klienci:

 1. z zasadami, o których mowa w art. 23-27 i art. 31-35 ustawy;
 2. z zasadami dotyczącymi zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa    w    art.    36,    art.    37-39 ustawy    oraz przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy;
 3. z zasadami przekazywania danych osobowych, o których mowa w art. 47-48 ustawy;
 4. z obowiązkiem zgłoszenia zbioru danych do rejestracji i jego aktualizacji, jeżeli zbiór zawiera dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

10.2017

Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Pracownicy” z przepisami o ochronie danych osobowych a w szczególności:

 1. Przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych
 2. Merytorycznej poprawności danych i ich adekwatności do celu przetwarzania
 3. Wykonania Obowiązku informacyjnego (art. 24, art. 25, art. 33) 
 4. Zgłoszenia zbioru do rejestracji
 5. Powierzenia przetwarzania danych
 6. Udostępniania danych
 7. Zabezpieczeń organizacyjnych
 8. Zabezpieczeń fizycznych
 9. Zabezpieczeń informatycznych
 10. Zabezpieczeń osobowych

11.2017


Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych

 


Liczba odwiedzin : 1861
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2015-09-30 00:00:00
Czas publikacji: 2017-08-25 16:45:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak