?

Rejestr Zbiorów Danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Dobroszyce 

 
 

L.p.

Nazwa zbioru danych osobowych

Informacje gromadzone w zbiorze

Sposób przepływu

 

Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych

- nazwiska i imiona

- adres zamieszkania lub pobytu

dane do odczytu
i zapisu

 

Rejestr podatników podatku od nieruchomości dot. osób fizycznych posiadających nieruchomość na terenie Gminy Dobroszyce

               

- nazwiska i imiona,

- imiona rodziców,

- data urodzenia,

- miejsce urodzenia,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer ewidencyjny PESEL,

- Numer Identyfikacji Podatkowej,

- numer telefonu

 

 

dane do odczytu
i zapisu

za pomocą teletransmisji,

przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych

 

Rejestr podatników podatku rolnego dot. osób fizycznych posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Dobroszyce

- nazwiska i imiona,

- imiona rodziców,

- data urodzenia,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer ewidencyjny PESEL,

- Numer Identyfikacji Podatkowej,

- numer telefonu

dane do odczytu
i zapisu

za pomocą teletransmisji,

przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych

 

 

 

Zbiór zgłoszeń i pozwoleń na umieszczenie reklam

 

 

 

- nazwiska i imiona

- adres zamieszkania lub pobytu

 

dane do odczytu
i zapisu

za pomocą teletransmisji,

przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych

 

 

Skargi i wnioski

 

- nazwiska i imiona

- adres zamieszkania lub pobytu

dane do odczytu
i zapisu,

 

 

 

Dziennik korespondencyjny

 

 

 

- nazwiska i imiona

- adres zamieszkania lub pobytu

 

 

dane do odczytu
i zapisu,

przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych

 

Rejestr przedpoborowych i poborowych

               

 

 

- nazwiska i imiona,

- imiona rodziców,

- data urodzenia,

- miejsce urodzenia,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer ewidencyjny PESEL,

- zawód,

- wykształcenie,

- seria i numer dowodu osobistego,

dane do odczytu
i zapisu

za pomocą teletransmisji,

przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych

 

Dzierżawcy i najemcy nieruchomości gruntowych

 

 

- nazwiska i imiona,

- imiona rodziców,

- data urodzenia

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer ewidencyjny PESEL

- numer Identyfikacji Podatkowej

- numer telefonu

dane do odczytu
i zapisu

za pomocą teletransmisji,

przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych

 

Właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości

 

 

-nazwiska i imiona,

- imiona rodziców,

- data urodzenia,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer ewidencyjny PESEL,

- Numer Identyfikacji Podatkowej,

- numer telefonu

dane do odczytu
i zapisu

za pomocą teletransmisji,

przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych

 

 

 

Zbiór danych dot. osób związanych z prowadzeniem akcji w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

    

 

           

- nazwiska i imiona,

- imiona rodziców,

- data urodzenia,

- miejsce urodzenia,

- adres zamieszkania lub pobytu

 

 

dane do odczytu
i zapisu

za pomocą teletransmisji,

przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych

 

Ewidencja ludności

 

 

nazwiska i imiona,

- imiona rodziców,

- data urodzenia,

- miejsce urodzenia,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer ewidencyjny PESEL,

- zawód,

- wykształcenie,

- seria i numer dowodu osobistego

dane do odczytu
i zapisu

za pomocą teletransmisji,

przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych

 

 

Zbór dowodów osobistych

 

 

nazwiska i imiona,

- imiona rodziców,

- data urodzenia,

- miejsce urodzenia,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer ewidencyjny PESEL,

- zawód,

- wykształcenie,

- seria i numer dowodu osobistego

dane do odczytu
i zapisu

za pomocą teletransmisji,

przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych

 

Zbiór spraw związanych
z zameldowaniem

 

 

 

nazwiska i imiona,

- imiona rodziców,

- data urodzenia,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer ewidencyjny PESEL,

- zawód,

- wykształcenie,

- seria i numer dowodu osobistego

dane do odczytu
i zapisu

za pomocą teletransmisji,

przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych

 

Liczba odwiedzin : 2125
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2015-09-16 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-16 21:17:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak