?

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW

NOWE FORMULARZE DO „MAŁYCH GRANTÓW”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


2018

 


 Informacja wójta, program współpracy i formularz konsultacji.  

       Forularz konsultacji

       Program

Zarządszenie nr 91/2018 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 12-09-2018 w sprawie wyboru oferty na realizacje zadań poblicznych dfla organizacji pozarządowych w 2018r z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zarządszenie nr 90/2018 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 10-09-2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. oceny ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizacje zadań poblicznych dfla organizacji pozarządowych w 2018r z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 

Zarządzenie nr 74 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2018 z zakresu na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 75 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 

Konkurs na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 

Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 06.06.2018r. 

Sprawozdanie z konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017r

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W 2018 ROKU 1

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W 2018 ROKU 2 


 

2017


  • Listopad 2017

Sprawozdanie z konsultacji w sprawie współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Informacja Wójta Gminy Dobroszyce

Uchwała Nr XXXV-221/2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Formularz Konsultacji

  • wrzesień 2017

Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 29.09.2017 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2017 z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2017

  • sierpień 2017

Zarządzenie Wójta w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2017 z zakresu wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2017roku.

Zarządzenie nr 76_2017 w sprawie powołania komisji konkursowej


  • czerwiec 2017

KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W 2017

Zarządzenie Nr 48 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2017 z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

 

 

  • MARZEC 2017 

 KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W 2017r

 

1a.Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2017r

2a.Zarządzenie Nr 23  w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 31 w sprawie kunkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2017 z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2017 z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W 2017 ROKU  

Oferta realizacji zadania publicznego - Zimowy Obóz Sportowo-Rehabilitacyjny w Biegach Narciarskich

Oferta realizacji zadania publicznego - XII Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej

Oferta realizacji zadania publicznego - XIV Dolnośląski Turniej Piłki Koszykowej

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK

Informacja Wójta`

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBROSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 R.

Formularz Konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. Programu współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2017


2016


KONKURSY OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W 2016r

  • PAŹDZIERNIK 2016

Wójt Gminy Dobroszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2016

Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Dobroszyce z dn. 11.10.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia komisji

Zarządzenie nr 63/2016 w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2016 r.

  •  CZERWIEC 2016

Ogłoszenie Konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2016r

Zarządzenie Wójta Gminy Dobroszyce w spawie komisji konkursowej ds. oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2016 zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczytnku dzieci i młodzieży

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2016 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży część I

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2016 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży część II

Zarządzenie nr29/2016 Wójrta Gminy Dobroszyce z dnia 15.06.2016 w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2016 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W 2016 ROKU

 

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK

 


2015


REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W 2015 ROKU

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

Program współpracy z organizacjiami pozarządowymi na rok 2015

 


 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 

 

 

Archiwum

 

 


Liczba odwiedzin : 17603
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2016-02-02 00:00:00
Czas publikacji: 2018-11-16 23:21:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak