?

Informacje o Finansach Gminy Dobroszyce 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za 2017 rok

     - załączenik nr 2

     - załączenik nr 3

Uchwała nr IV/255/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie wydania opinii o możliwości wykupo przez Gminę Dobroszyce obligacji o łącznej wartości 2.500.000zł...

Sprawozdanie Rb-NDS za 2 kwartał 2018r. 

Sprawozdanie Rb-NDS za 1 kwartał 2018r. 

Sprawozdanie Rb-NDS za 1 kwartał 2017r. 

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2017r

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2016r.

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2016 r.

Uchwała Nr IV/65/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Dobroszyce informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za rok 2015r

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2016 r.

Sprawozdanie opisowe za 2016 rok

Sprawozdanie opisowe za 2015 rok.

Gmina Dobroszyce nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2016 r. na BIP w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr IV/181/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2015r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Dobroszyce informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za I półrocze 2015r.

Projekt Budżetu na 2015 rok

Budżet Gminy Dobroszyce - rok 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobroszyce na lata 2015-2020

Sprawozdanie opisowe za 2014 rok

Kwartalne Sprawozdanie Gminy Dobroszyce

 

 


Liczba odwiedzin : 2366
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2015-10-19 00:00:00
Czas publikacji: 2018-08-06 11:40:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak