?

Informacje o Finansach Gminy Dobroszyce 

 

 

 

Sprawozdanie Rb-NDS za 1 kwartał 2017r. 

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2016r.

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2016 r.

Uchwała Nr IV/65/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Dobroszyce informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za rok 2015r

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2016 r.

Sprawozdanie opisowe za 2015 rok.

Gmina Dobroszyce nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2016 r. na BIP w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr IV/181/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2015r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Dobroszyce informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za I półrocze 2015r.

Projekt Budżetu na 2015 rok

Budżet Gminy Dobroszyce - rok 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobroszyce na lata 2015-2020

Sprawozdanie opisowe za 2014 rok

Kwartalne Sprawozdanie Gminy Dobroszyce

 

 


Liczba odwiedzin : 1155
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2015-10-19 00:00:00
Czas publikacji: 2017-05-17 11:35:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak