?

Kontakt z Urzędem Gminy w Dobroszycach 

 

 

Logo gminy Dobroszyce

URZĄD GMINY DOBROSZYCE

56-410 DOBROSZYCE, RYNEK 16

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00

NIP: 911-10-04-856
REGON: 000539259 

TERYT  5020314032


telefon: 71 314 11 67, 71 314 12 76

mail: sekretariat@dobroszyce.pl

www: dobroszyce.pl


Uwaga:

Wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za odpady komunalne dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego znajduje się na otrzymywanej decyzji podatkowej. Ponadto informację można uzyskać pod nr tel.: 71 314 11 67 wew.28

Numer konta

Opis rodzaju wpłaty

95 9584 1034 2004 0400 3001 0005

- opłata skarbowa

- opłata za przedszkole

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

- opłata eksploatacyjna

- opłata za zajęcie pasa drogowego

- opłaty za sprzedaż nieruchomości

09 9584 1034 2004 0400 3001 0001

- wadium wnoszone przy przetargach

- gwarancje należytego wykonania umów

35 9584 1034 2004 0400 3001 0018

- dotacje

- subwencje

- dochody i udziały w podatkach z Urzędów Skarbowych


W sprawie skarg i wniosków klienci przyjmowani są: 
 środa od 14:00 do 17:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

 


Liczba odwiedzin : 5076
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2016-03-30 00:00:00
Czas publikacji: 2016-03-30 11:40:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak