?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Malerzowie na działce nr ew. gr. 203/1

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Malerzowie na dz. nr ew. gr. 203/1

2017-04-14 08:28:12
Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie miejsca rozwoju i aktywizacji fizycznej mieszkańców Gminy poprzez przebudowę zdegradowanego stadionu sportowego w miejscowości Dobroszyce”

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie  projektu pn. „Zapewnienie miejsca rozwoju i aktywizacji fizycznej mieszkańców Gminy poprzez przebudowę zdegradowanego stadionu sportowego w miejscowości Dobroszyce”

2017-04-14 08:27:09
ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

2017-04-04 18:52:45
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Dobroszyce

Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Dobroszyce

2017-03-17 11:06:54
Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa dostępności do miejsca sakralnego – zabytkowego kościoła p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach poprzez przebudowę wejścia oraz budowę miejsc postojowych”

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa dostępności do miejsca sakralnego – zabytkowego kościoła p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach poprzez przebudowę wejścia oraz budowę miejsc postojowych”

2017-03-14 14:52:43
Dostawa nowego ciągnika rolniczego dla Gminnej Gospodarki Komunalnej w Dobroszycach

Dostawa nowego ciągnika rolniczego dla Gminnej Gospodarki Komunalnej w Dobroszycach

2017-03-07 10:38:51
Remont dachu neogotyckiego kościoła pw. Św. Jadwigi w Dobroszycach - postępowanie ponowione

Remont dachu neogotyckiego kościoła pw. Św. Jadwigi w Dobroszycach - postępowanie ponowione

2017-01-11 12:16:52
Zapytanie ofertowe na wywóz odcieków ze składowiska odpadów Łuczyna, Gmina Dobroszyce

2016-12-01 16:07:07
zapytanie ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu dotyczącego przebudowy stadionu sportowego w Dobroszycach

zapytanie ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu dotyczącego przebudowy stadionu sportowego w Dobroszycach

2016-11-30 13:01:22
Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego wraz z narzędziami wspierającymi dla szkół prowadzonych przez Gminę Dobroszyce oraz świadczenie asysty technicznej systemu

Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego wraz z narzędziami wspierającymi dla szkół prowadzonych przez Gminę Dobroszyce oraz świadczenie asysty technicznej systemu

2016-11-21 14:02:48