?

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobroszyce, przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 799/10 i działka nr 514/2 w miejscowości Dobroszyce. 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2019

Wójta Gminy Dobroszyce

z dnia 08 stycznia 2019 r

 

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobroszyce,

 przeznaczonych do sprzedaży 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 25 ust.1 i ust.2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz postanowień uchwały Rady Gminy Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata Wójt Gminy Dobroszyce zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroszycach oraz zamieszcza na stronach internetowych Urzędu Gminy Dobroszyce www.bip.dobroszyce.pl,www.dobroszyce.pl,a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

wykaz-5.DOC

Data: 2019-01-08 15:00:59 Rozmiar: 42k Format: .DOC Pobierz
Liczba odwiedzin : 58
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2019-01-08 15:00:59
Czas publikacji: 2019-01-08 15:00:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak