?

Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobroszyce, przeznaczonych do sprzedaży. 

 

 

Zarządzenie Nr 111/2018

Wójta Gminy Dobroszyce

z dnia 9 listopada 2018 r

 

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobroszyce, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 25 ust.1 i ust.2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1669, 1693 i 1716) oraz postanowień uchwały Rady Gminy Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Dobroszyce, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroszycach oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Dobroszyce www.bip.dobroszyce.pl,www.dobroszyce.pl,a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

wykaz-4.DOC

Data: 2018-11-09 19:13:13 Rozmiar: 56.5k Format: .DOC Pobierz
Liczba odwiedzin : 176
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2018-11-09 19:13:13
Czas publikacji: 2018-11-09 19:13:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak