?

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobroszyce położonej przy ulicy 3 Maja 20 w Dobroszycach- Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. 

 

 

Zarządzenie Nr 73/2018

Wójta Gminy Dobroszyce

z dnia 12 lipca 2018 r

 

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobroszyce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 25 ust.1 i ust.2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz postanowień uchwały Rady Gminy Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata Wójt Gminy Dobroszyce zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będącej własnością Gminy Dobroszyce stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroszycach oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Dobroszyce www.bip.dobroszyce.plwww.dobroszyce.pl,a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

wykaz-2.DOC

Data: 2018-07-12 18:06:44 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 305
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2018-07-12 18:06:44
Czas publikacji: 2018-07-12 18:06:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak