?

Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobroszyce. 

 

 

Zarządzenie Nr 70/2018

Wójta Gminy Dobroszyce

z dnia 03 lipca 2018 r

 

w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

stanowiącej własność Gminy Dobroszyce

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 25 ust.1 i ust.2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz postanowień uchwały Rady Gminy Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata Wójt Gminy Dobroszyce zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Uchyla się Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będącej własnością Gminy Dobroszyce.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 161
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2018-07-04 14:11:43
Czas publikacji: 2018-07-04 14:11:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak