?

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych, a także wzorów zgłoszeń do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobroszyce 

 

 

Zarządzenie  Nr 20/2017 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych, a także wzorów zgłoszeń  do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobroszyce

 

Liczba odwiedzin : 364
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2017-03-15 11:43:14
Czas publikacji: 2017-03-15 11:43:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak